хОЛБОО БАРИХ
Кастел плаза 106/1 Баянзүрх Дүүрэг 22-хороо, 106/1. улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас : +976 7777 0660
Факс: +976 7777 0660
И-мэйл: info@alvo.mn
Веб : http://www.alvo.mn